Oferta GRASS ROOTS LOBBING

Grupa #GrassRootsLobbing
/lobbing/doradztwo/rozwiązywanie sporów urzędowych/

– reprezentacja interesów w urzędach
– grupy interesów – obsługa
– pomoc i doradztwo przy rozwiązywaniu sporów urzędowych
– informacje obywatelskie
– wsparcie prawne i administracyjne dla biznesu
– wywiad i monitoring legislacyjny

Prawo, polityka, biznes, finanse, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia,
energetyka.

Jeśli:
– Masz problem z urzędem, prawem, instytucją państwową;
– Nie możesz korzystać z uprawnień, majątku, wolności osobistej i
gospodarczej;
– Jesteś poszkodowany przez działania urzędników;
– Chcesz wiedzieć o zmianach prawa lub mieć wpływ na jego tworzenie i
stosowanie;

Przedstaw nam swój problem i pozwól nam znaleźć rozwiązanie.
Przyjmujemy zlecenia rozwiązywania problemów  z administracją państwową
i samorządową.

Zawodowo reprezentujemy interesy osób fizycznych i prawnych wobec urzędów
wszystkich szczebli.

Specjalizujemy się w wywieraniu nacisków na stanowiska kierownicze i osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji.

Zajmujemy się prowadzeniem wywiadu i monitoringu legislacyjnego,
zastępstwem w prowadzeniu dialogu publiczno-prywatnego, budowaniem i
reprezentacją grup interesu.

Prowadzimy szkolenia z technik wywierania wpływu na administrację publiczną.

Działamy poza układami politycznymi.

(nie zajmujemy się windykacją należności ani dochodzeniem sporów cywilnych)