Rolniku, Przedsiębiorco!!!

Zatrzymano Twoje konopie włókniste? Doświadczyłeś bezprawnego działania policji, urzędu skarbowego lub sanepidu? Twój adwokat jest bezsilny? Nie wiesz do kogoś się zwrócić?

To ta informacja jest dla Ciebie.

W związku z licznymi bezprawnymi działaniami władz publicznych, wymierzonymi w rolników, producentów oraz przedsiebiorców, którym zatrzymano legalne konopie włókniste, mamy dla Ciebie ofertę. Grupa lobbingowa działająca w obszarze konopi udziela pomocy poszkodowanym oraz podejmuje wszelkie działania w celu naprawienia szkody wynikajacej z czynności organów państwowych (m.in policji, us, sanepidu)

Obecne przepisy prawa obligują odpowiednie urzędy do rekompensaty za bezprawne działania policji i sanepidu w przypadku narażenia przez nich rolnika/przedsiębiorcy oraz skarbu państwa na szkody.

Zatrzymano Ci powyżej 1kg suszu? Dla Ciebie to problem, dla lobbysty wyzwanie! Im szybciej podejmiesz działanie, tym prędzej odzyskasz swój produkt. Nie trać na wartości oraz jakości wyrobu i zgłoś się do nas!