Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy lobbingowej wspierającej inicjatywy lokalne o znaczeniu globalnym.

Osoby związane z grupą mniej lub bardziej oficjalnie uczestniczą w procesie tworzenia prawa i polityki krajowej oraz lokalnej. Działalność grupy oparta jest na sieci kontaktów w środowiskach prawnych, naukowych, politycznych i społecznych, funkcjonujących w ramach nieformalnych powiązań, bez określonej struktury.

„Grass Roots Lobbing” to najefektywniejsze formy nacisku na proces podejmowania decyzji politycznych niezależnie od położenia geograficznego. Wykorzystujemy doświadczenia zebrane w tak różnych systemach prawnych i społecznych jak USA, Australia, Izrael, Urugwaj, Szwajcaria.

Bez angażowania się w działalność wybranych ugrupowań politycznych promujemy i stosujemy oddolne oddziaływanie na struktury władzy i biznesu – lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

Stosujemy instrumenty nacisku zarówno miękkie (konsultacje, wystąpienia) jak i twarde (organizowanie środków finansowych, angażowanie instytucji ochrony praw, wpływ na proces ustawodawczy); specjalistyczne (opinie, badania) i materialno-techniczne (zgromadzenia, prowokacje dziennikarskie i obywatelskie).

Grass Roots Lobbing