Najnowsze działania

Oferta GRASS ROOTS LOBBING

Grupa #GrassRootsLobbing /lobbing/doradztwo/rozwiązywanie sporów urzędowych/ – reprezentacja interesów w urzędach – grupy interesów – obsługa – pomoc i doradztwo przy rozwiązywaniu sporów...

Oferta ogólna grupy lobbingowej GRASS ROOTS LOBBING

Grupa Grass Roots Lobbing – oferta ogólna dot. współpracy w zakresie poszukiwania możliwości przemysłowego i biznesowego wykorzystania lokalnych zasobów rozwojowych oraz usług wdrożeniowych. Organizujemy ogól...