ZARZĄDU GRASS ROOTS LOBBING SP. Z O.O.

z dnia 24.01.2024

W sprawie powołania Departamentu ds. Egzekucji Cyfrowych

Zarząd Spółki Grass Roots Lobbing Sp. z o.o. postanawia:

1. Powołać Departament ds. Egzekucji Cyfrowych, zwany dalej „Departamentem”, w celu skutecznego egzekwowania praw cyfrowych oraz monitorowania i egzekwowania przestrzegania regulaminów wewnętrznych Spółki.

2.  Departament ds. Egzekucji Cyfrowych (zwany dalej „Departamentem”) działa w celu skutecznego egzekwowania praw cyfrowych, monitorowania i egzekwowania przestrzegania regulaminów wewnętrznych Spółki.

3. Powołać Kierownika Departamentu ds. Egzekucji Cyfrowych, który będzie odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie procesami egzekucji cyfrowych oraz nadzorowanie działań Departamentu.

4. Departament ma na celu zapewnić skuteczną ochronę praw Spółki oraz świadczyć wsparcie w dziedzinie egzekucji cyfrowych.

5. Działanie Departamentu obejmuje identyfikację i zwalczanie naruszeń praw cyfrowych, w tym niechcianej korespondencji elektronicznej (spam) oraz wszelkich form cyberprzestępczości.

6. Departament podlega bezpośrednio pod Zarząd Spółki.

7. Departament może ustanawiać komórki organizacyjne wewnętrzne w celu lepszej efektywności działań.

8. Informacje o powołanym Departamencie oraz jego funkcjonowaniu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Spółki, zapewniając transparentność i dostępność informacji dla zainteresowanych stron.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Regulamin Departamentu ds. Egzekucji Cyfrowych

Prezes Zarządu

Tomasz Obara