Razem możemy więcej

lobbing / doradztwo / rozwiązywanie sporów urzędowych

Najnowsze działania

Grass Roots Lobbing grupa lobbingowa

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy lobbingowej wspierającej inicjatywy lokalne o znaczeniu globalnym. Osoby związane z grupą mniej lub bardziej oficjalnie uczestniczą w procesie tworzenia prawa i polityki krajowej oraz lokalnej. Działalność grupy opar...

Oferta ogólna grupy lobbingowej GRASS ROOTS LOBBING

Grupa Grass Roots Lobbing – oferta ogólna dot. współpracy w zakresie poszukiwania możliwości przemysłowego i biznesowego wykorzystania lokalnych zasobów rozwojowych oraz usług wdrożeniowych. Organizujemy międzynarodową sieć zrzeszeń na rzecz realizacji...

Oferta

  • Reprezentacja interesów w urzędach
  • Obsługa grup interesów
  • Pomoc i doradztwo przy rozwiązywaniu sporów urzędowych
  • Informacje obywatelskie
  • Wsparcie prawne i administracyjne dla biznesu
  • Wywiad i monitoring legislacyjny
Dowiedz się więcej